Scratch and win ūü§© Limited offer: up to ‚ā¨300 charging credit, gift cards and goodies when purchasing a Chargemap Pass until 2 June inclusive.
Over here

Charging stations in Liege

114 charging stations for electric cars in Liege

Ak chcete nabiŇ• elektrick√© vozidlo v meste Liege, d√īverujte Chargemap. VńŹaka 114 aktu√°lne napońć√≠tan√Ĺm termin√°lom v meste Liege m√°te na v√Ĺber. Pomocou Chargemap m√īŇĺete n√°jsŇ• dob√≠jacie termin√°ly aj v okol√≠ mesta Liege, ako napr√≠klad v nasleduj√ļcich mest√°ch:

Pomocou filtra m√īŇĺete vytriediŇ• dob√≠jacie stanice v meste Liege v z√°vislosti od typu z√°suvky, ktor√° zodpoved√° v√°Ň°mu elektrick√©mu vozidlu: z√°suvka typu 2 (Mennekes), z√°suvka typu 3, z√°suvka CADEMO a pod. Z√°roveŇą je moŇĺn√© uviesŇ•, ńći hńĺad√°te r√Ĺchly, zr√Ĺchlen√Ĺ alebo norm√°lny dob√≠jac√≠ termin√°l.