Charging stations in Liege

117 charging stations for electric cars in Liege

Ak chcete nabiť elektrické vozidlo v meste Liege, dôverujte Chargemap. Vďaka 117 aktuálne napočítaným terminálom v meste Liege máte na výber. Pomocou Chargemap môžete nájsť dobíjacie terminály aj v okolí mesta Liege, ako napríklad v nasledujúcich mestách:

Pomocou filtra môžete vytriediť dobíjacie stanice v meste Liege v závislosti od typu zásuvky, ktorá zodpovedá vášmu elektrickému vozidlu: zásuvka typu 2 (Mennekes), zásuvka typu 3, zásuvka CADEMO a pod. Zároveň je možné uviesť, či hľadáte rýchly, zrýchlený alebo normálny dobíjací terminál.