Charging stations in London

431 charging stations for electric cars in London

Ak chcete nabiť elektrické vozidlo v meste London, dôverujte Chargemap. Vďaka 431 aktuálne napočítaným terminálom v meste London máte na výber. Pomocou Chargemap môžete nájsť dobíjacie terminály aj v okolí mesta London, ako napríklad v nasledujúcich mestách: City of westminster, Londres, London borough of camden, London borough of hackney.

Pomocou filtra môžete vytriediť dobíjacie stanice v meste London borough of hackney v závislosti od typu zásuvky, ktorá zodpovedá vášmu elektrickému vozidlu: zásuvka typu 2 (Mennekes), zásuvka typu 3, zásuvka CADEMO a pod. Zároveň je možné uviesť, či hľadáte rýchly, zrýchlený alebo normálny dobíjací terminál.