Charging stations in Maastricht

206 charging stations for electric cars in Maastricht

Ak chcete nabiť elektrické vozidlo v meste Maastricht, dôverujte Chargemap. Vďaka 206 aktuálne napočítaným terminálom v meste Maastricht máte na výber. Pomocou Chargemap môžete nájsť dobíjacie terminály aj v okolí mesta Maastricht, ako napríklad v nasledujúcich mestách:

Pomocou filtra môžete vytriediť dobíjacie stanice v meste Maastricht v závislosti od typu zásuvky, ktorá zodpovedá vášmu elektrickému vozidlu: zásuvka typu 2 (Mennekes), zásuvka typu 3, zásuvka CADEMO a pod. Zároveň je možné uviesť, či hľadáte rýchly, zrýchlený alebo normálny dobíjací terminál.