Charging stations in Rotterdam

3144 charging stations for electric cars in Rotterdam

Ak chcete nabiť elektrické vozidlo v meste Rotterdam, dôverujte Chargemap. Vďaka 3144 aktuálne napočítaným terminálom v meste Rotterdam máte na výber. Pomocou Chargemap môžete nájsť dobíjacie terminály aj v okolí mesta Rotterdam, ako napríklad v nasledujúcich mestách:

Pomocou filtra môžete vytriediť dobíjacie stanice v meste Rotterdam v závislosti od typu zásuvky, ktorá zodpovedá vášmu elektrickému vozidlu: zásuvka typu 2 (Mennekes), zásuvka typu 3, zásuvka CADEMO a pod. Zároveň je možné uviesť, či hľadáte rýchly, zrýchlený alebo normálny dobíjací terminál.