ūüí• NEW: Charge at Tesla Superchargers with the Chargemap Pass!

Over here

Charging stations in Rome

39 charging stations for electric cars in Rome

Ak chcete nabiŇ• elektrick√© vozidlo v meste Rome, d√īverujte Chargemap. VńŹaka 39 aktu√°lne napońć√≠tan√Ĺm termin√°lom v meste Rome m√°te na v√Ĺber. Pomocou Chargemap m√īŇĺete n√°jsŇ• dob√≠jacie termin√°ly aj v okol√≠ mesta Rome, ako napr√≠klad v nasleduj√ļcich mest√°ch: Rome, Pomezia, Frascati, Rom.

Pomocou filtra m√īŇĺete vytriediŇ• dob√≠jacie stanice v meste Rom v z√°vislosti od typu z√°suvky, ktor√° zodpoved√° v√°Ň°mu elektrick√©mu vozidlu: z√°suvka typu 2 (Mennekes), z√°suvka typu 3, z√°suvka CADEMO a pod. Z√°roveŇą je moŇĺn√© uviesŇ•, ńći hńĺad√°te r√Ĺchly, zr√Ĺchlen√Ĺ alebo norm√°lny dob√≠jac√≠ termin√°l.