Charging stations in Herstal

36 charging stations for electric cars in Herstal

Ak chcete nabiť elektrické vozidlo v meste Herstal, dôverujte Chargemap. Vďaka 36 aktuálne napočítaným terminálom v meste Herstal máte na výber. Pomocou Chargemap môžete nájsť dobíjacie terminály aj v okolí mesta Herstal, ako napríklad v nasledujúcich mestách:

Pomocou filtra môžete vytriediť dobíjacie stanice v meste Herstal v závislosti od typu zásuvky, ktorá zodpovedá vášmu elektrickému vozidlu: zásuvka typu 2 (Mennekes), zásuvka typu 3, zásuvka CADEMO a pod. Zároveň je možné uviesť, či hľadáte rýchly, zrýchlený alebo normálny dobíjací terminál.