Charging stations in Alderton

Only one charging station available in Alderton

Ak chcete nabiť elektrické vozidlo v meste Alderton, dôverujte Chargemap. Vďaka 1 aktuálne napočítaným terminálom v meste Alderton máte na výber. Pomocou Chargemap môžete nájsť dobíjacie terminály aj v okolí mesta Alderton, ako napríklad v nasledujúcich mestách:

Pomocou filtra môžete vytriediť dobíjacie stanice v meste Alderton v závislosti od typu zásuvky, ktorá zodpovedá vášmu elektrickému vozidlu: zásuvka typu 2 (Mennekes), zásuvka typu 3, zásuvka CADEMO a pod. Zároveň je možné uviesť, či hľadáte rýchly, zrýchlený alebo normálny dobíjací terminál.