Charging stations in Zeuthen

10 charging stations for electric cars in Zeuthen

Ak chcete nabiť elektrické vozidlo v meste Zeuthen, dôverujte Chargemap. Vďaka 10 aktuálne napočítaným terminálom v meste Zeuthen máte na výber. Pomocou Chargemap môžete nájsť dobíjacie terminály aj v okolí mesta Zeuthen, ako napríklad v nasledujúcich mestách:

Pomocou filtra môžete vytriediť dobíjacie stanice v meste Zeuthen v závislosti od typu zásuvky, ktorá zodpovedá vášmu elektrickému vozidlu: zásuvka typu 2 (Mennekes), zásuvka typu 3, zásuvka CADEMO a pod. Zároveň je možné uviesť, či hľadáte rýchly, zrýchlený alebo normálny dobíjací terminál.