Charging stations in Machynlleth

2 charging stations for electric cars in Machynlleth

Ak chcete nabiť elektrické vozidlo v meste Machynlleth, dôverujte Chargemap. Vďaka 2 aktuálne napočítaným terminálom v meste Machynlleth máte na výber. Pomocou Chargemap môžete nájsť dobíjacie terminály aj v okolí mesta Machynlleth, ako napríklad v nasledujúcich mestách: Bryncrug, Fairbourne, Garnedd wen machynlleth sy20 wales, Pennal.

Pomocou filtra môžete vytriediť dobíjacie stanice v meste Pennal v závislosti od typu zásuvky, ktorá zodpovedá vášmu elektrickému vozidlu: zásuvka typu 2 (Mennekes), zásuvka typu 3, zásuvka CADEMO a pod. Zároveň je možné uviesť, či hľadáte rýchly, zrýchlený alebo normálny dobíjací terminál.