Charging stations in Heemskerk

91 charging stations for electric cars in Heemskerk

Ak chcete nabiť elektrické vozidlo v meste Heemskerk, dôverujte Chargemap. Vďaka 91 aktuálne napočítaným terminálom v meste Heemskerk máte na výber. Pomocou Chargemap môžete nájsť dobíjacie terminály aj v okolí mesta Heemskerk, ako napríklad v nasledujúcich mestách:

Pomocou filtra môžete vytriediť dobíjacie stanice v meste Heemskerk v závislosti od typu zásuvky, ktorá zodpovedá vášmu elektrickému vozidlu: zásuvka typu 2 (Mennekes), zásuvka typu 3, zásuvka CADEMO a pod. Zároveň je možné uviesť, či hľadáte rýchly, zrýchlený alebo normálny dobíjací terminál.