Charging stations in Anvers

21 charging stations for electric cars in Anvers

Ak chcete nabiť elektrické vozidlo v meste Anvers, dôverujte Chargemap. Vďaka 21 aktuálne napočítaným terminálom v meste Anvers máte na výber. Pomocou Chargemap môžete nájsť dobíjacie terminály aj v okolí mesta Anvers, ako napríklad v nasledujúcich mestách:

Pomocou filtra môžete vytriediť dobíjacie stanice v meste Anvers v závislosti od typu zásuvky, ktorá zodpovedá vášmu elektrickému vozidlu: zásuvka typu 2 (Mennekes), zásuvka typu 3, zásuvka CADEMO a pod. Zároveň je možné uviesť, či hľadáte rýchly, zrýchlený alebo normálny dobíjací terminál.